SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY DRUHÉ LINIE U NEMOCNÝCH S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 221

Autoři: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Východiska:

Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádorová onemocnění. Navzdory snahám o časnou diagnostiku a léčbu přichází významná část nemocných v metastatickém stadiu. U další významné části nemocných léčených pro časný kolorektální karcinom se následně manifestují metachronní metastázy. Pokroky v chirurgické i systémové léčbě transformovaly metastatický kolorektální karcinom z onemocnění, které mělo dříve rychlý fatální průběh, v chronické onemocnění. Nicméně navzdory těmto pokrokům je možno dosáhnout trvalého vyléčení jen u menší části nemocných. U většiny nemocných léčených pro metastatický kolorektální karcinom léčba první linie dříve nebo později selhává.

Cíl:

Cílem sdělení je shrnout současné možnosti léčby druhé linie u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem. Koncept léčby druhé linie se v reálné podobě objevil s příchodem irinotecanu a oxaliplatiny koncem 90. let minulého století. Od té doby prodělala léčba druhé linie významný vývoj, který byl ovlivněn nejen příchodem nových účinných léků, ale i změnami strategie léčby v linii první. V současné době v závislosti na složení režimu první linie, charakteru nádoru i celkovému stavu pacienta můžeme volit mezi řadou možností účinné léčby druhé linie. Dostupnost nových cílených léků umožňuje podat cílenou léčbu hned v několika po sobě následujících liniích.

Závěr:

Metastatický kolorektální karcinom se stává příkladem úspěšného využití sekvenčního podání kombinované léčby.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014