Současné možnosti léčby kastračně refrakterního karcinomu prostaty

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Moderní patologie pro urologii

Číslo abstraktu: 09

Autoři: MUDr. Hana Študentová

V uplynulých letech proběhla v Evropě registrace několika nových preparátů pro léčbu pokročilého karcinomu prostaty – abirateron, enzalutamid, cytostatikum cabazitaxel a radionuklid alfaradin. Právě díky novým lékům a poznatkům v patogenezi choroby jsme schopni nemocným nejen zlepšit kvalitu života, ale dokonce jej i významně prodloužit. Situace je však poněkud komplikovaná tím, že ještě neznáme správnou sekvenci těchto léků u konkrétního pacienta tak, abychom věděli, jak dosáhnout optimálního léčebného výsledku. K tomu je navíc zapotřebí spolupráce multidisciplinárního týmu.

 

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014