Současné možnosti „limb salvage surgery“ u kostních nádorů.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: 18. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 159

Autoři: doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.; MUDr. Jaromír Černý; MUDr. Lukáš Pazourek; MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

   Autoři zhodnotili soubor 59 pacientů po resekci kostního nádoru s náhradou osterokartilaginózním či diafyzárním homoštěpem při zachování funkční končetiny. Poukazují na vysoké procento (66 %) komplikací. V 6 případech bylo řešením konverze na hybridní typ endoprotézy.

   Použití jen tumorozních endoprotéz u komparativního souboru vykazuje lepší výsledky z hlediska okamžité zátěže, na straně druhé poukazuje na jejich problematické využití u dětí a rostoucích jedinů. Autoři udávají vlastní zkušenosti s tkáňovým inženýrstvím a individuálními endoprotézami, které by měly v blízké budoucnosti zlepšit životní komfort u pacientů se zhoubným kostním nádorem.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012