SOUČASNÉ MOŽNOSTI PLICNÍ ENDOSKOPIE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 137

Autoři: MUDr. Pavel Turčáni; MUDr. Anna Hrazdírová; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Východiska:

Pneumologové specializovaných center se dnes mimo tradiční diagnostické bronchoskopii věnují i technicky a odborně náročným technikám endobronchiální diagnostiky a terapie. Ty se v současnosti rychle rozvíjejí. Endobronchiální ultrazvuk, CT navigovaná bronchoskopie, využití rigidního bronchoskopu, laseru, elektrokauteru, zavádění stentů do dýchacích cest jsou metody, které v některých onkologických centrech patří do standardního portfolia výkonů endoskopických útvarů. Praktické a stručné seznámení s problematikou indikací, kontraindikací i nabízenými službami v brněnském regionu přináší souhrn několika kazuistických sdělení z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy (KNPT).

Popis případu:

První kazuistika popisuje případ 57letého nemocného s karcinomem tonzily, kterému byl zároveň diagnostikován tumorózní proces zužující tracheu. Provedli jsme jeho laserové odstranění, pacientovi jsme do dý­chacích cest zavedli stent. Původně klidově dušný nemocný byl bez větších potíží odeslán do péče pneumoonkologické ambulance KNPT. Druhá kazuistika popisuje 68letého pacienta s periferním tumorem plic, kterému jsme nádorový proces diagnostikovali pomocí CT navigované bronchoskopie. Třetí kazuistika popisuje 62letého muže s tumorem hypofaryngu, který byl akutně přijat pro závažné krvácení z tracheostomie. Bronchoskopické vyšetření a použití laseru vedlo jednak k verifikaci, jednak k ošetření zdroje krvácení. Krvácely granulace na dorzální stěně trachey, v místě, kde ústila píštěl mezi gastrointestinálním traktem a tracheou. Krvácení se nám podařilo zastavit, zároveň byla snesena i granulační tkáň, která bránila komfortnímu zavedení tracheotomické kanyly. Čtvrtá kazuistika popisuje 65letou ženu, která byla na KNPT vyšetřována pro mediastinální infiltrát. Punkce procesu v mediastinu za kontroly endobronchiálního ultrazvuku vedla ke stanovení diagnózy sarkoidóza.

Závěr:

Lékaři KNPT provedou za rok asi 1 300 flexibilních bronchoskopií. Protože ale nabídka no­vých endobronchiálních výkonů v poslední době rychle roste a protože služby centra využívají mimo pneumologů i ostatní lékaři regionu, měla by existovat pravidelná možnost seznámení se s nově poskytovanými službami a alespoň se základními mechanizmy prováděných výkonů. V brněnském regionu se jejich spektrum v podstatě neliší od nabídky zahraničních endoskopických center.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013