Současné možnosti symptomatické léčby svědění

Konference: 2006 12. brněnský den paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 007

Autoři: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 26. 10. 2006