Současné postavení zobrazovacích metod v diagnostice a klasifikaci mnohočetného myelomu

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Mnohočetný myelom

Číslo abstraktu: 1344

Autoři: Prof.MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.; Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.; Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.; MUDr. Jan Hrbek; MUDr. Jarmila Živná

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008