Současné trendy a alternativy chirurgické léčby cervikálních karcinomů

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Nové trendy v diagnostice a léčbě ca hrdla děložního, radikalita chirurgických výkonů, doporučené postupy v případě selhání primární léčby, možnosti chirurgického řešení,reiradiace

Číslo abstraktu: 031

Autoři: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.; MUDr. Marek Pluta, Ph.D.; Doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.; MUDr. Petr Škapa

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2008