Současný přístup k léčbě anemie u pacientů se solidnimi tumory. Jsou ESA esa?

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Systémová léčba, panelová diskuse

Číslo abstraktu: 025c

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

V programu pod názvem ESA v léčbě anémie u solidních tumorů - pro a proti. Jsou ESA esa?


Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010