Současný přístup k léčbě anemie u pacientů se solidnimi tumory. Mají ESA stále místo v léčbě solidních nádorů?

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Systémová léčba, panelová diskuse

Číslo abstraktu: 025b

Autoři: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

V programu pod názvem ESA v léčbě anémie u solidních tumorů - pro a proti. Mají ESA stále místo v léčbě solidních nádorů?


Zavedení ESA znamenalo významnou změnu v léčbě anemie u nemocných se solidními nádory. Postupně se však objevovaly poznatky, které ukázaly na nebezpečí spojená s touto léčbou, zejména možnost stimulace nádorového růstu těmito léky.

Současně se ukázalo, že přínos v léčbě anemie je menší, než byla první očekávání. Tento vývoj použití ESA u nemocných se solidními nádory zpochybnil a v současné době musíme znovu k těmto léčivům u nemocných se solidními nádory přistupovat jako k experimentální léčbě.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2011