Současný stav BCS u lokálně pokročilého karcinomu prsu po NCHT

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P012

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; F. Češka; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Text posteru není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2005