SOUČASNÝ STAV SCREENINGU KARCINOMU PRSU V ČR

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: I/148

Autoři: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

Screening nádorů prsu je jedinou ověřenou metodou snižování úmrtnosti na karcinom prsu. V ČR existuje celoplošný auditovaný screening od ledna 2003. Do konce roku 2014 bylo v ČR mamograficky vyšetřeno 5 546 037 žen, za celé období byl u 28 813 participantek odhalen zhoubný nádor, ve většině případů v časných stadiích s velmi úspěšnou léčbou a dobrou prognózou. V prvních kolech screeningu je ve všech věkových kategoriích záchyt karcinomu vyšší, než v dalších kolech. Od roku 2003 do konce roku 2009 měly na pravidelné a bezplatné vyšetření jednou za dva roky nárok ženy ve věkové skupině 45-69 let. Od roku 2010 mají do screeningu přístup všechny ženy starší 45 let bez omezení horní věkové hranice. Návštěvnost žen po 70. roku věku ve screeningu postupně roste. Účast žen ve screeningu přestoupila již v roce 2008 přes hranici 50 %, v roce 2014 dosáhla 62,8 %. Náběr 45letých žen do screeningového programu se od roku 2008 nemění, pohybuje se od 110 000 do 140 000, přibývá vyšetření v dalších kolech screeningu. V roce 2014 bylo vyšetřeno celkem 683 259 žen. Efektivita screeningu: nárůst proporce časných stadií a redukce úmrtnosti na karcinom prsu jsou od roku 2003 pravidelně auditovány a vyhodnocovány z dat sbíraných ze všech 70 screeningových center stejně jako indikátory kvality, které jsou předávány centrům k potřebné sebeevaluaci.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016