SPECIFIKA PALIATIVNÍHO OŠETŘOVATELSTVÍ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXV. Ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 270

Text odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014