SPECIFIKA PODÁVÁNÍ CISPLATINY V REŽIMECH KLINICKÉ ONKOLOGIE A HEMATOONKOLOGIE Z HLEDISKA PREVENCE NEFROTOXICITY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: IV. Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii

Číslo abstraktu: 310

Autoři: PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.; MUDr. Michal Vočka; J. Polívka; M. Běhounková

Cisplatina patří mezi léčiva s velmi silným nefrotoxickým účinkem, který závisí nejen na dávce cytostatika, ale je ovlivněn i délkou jeho podání. Snížení nefrotoxicity volbou vhodného typu a objemu infuzního roztoku a zejména dostatečnou forsírovanou prehydratací a posthydratací je důležitou součástí podpůrné terapie při podávání cisplatiny. Roli hraje i volba diuretika v rámci forsírované diurézy, vzhledem k možným nefrotoxickým vlastnostem. Zároveň hydratační fáze významně prodlužuje délku podání chemoterapie. Optimalizace podání cisplatiny se zajištěním dostatečné hydratace je důležitým aspektem maximálního využití tohoto velmi účinného cytostatika v rámci různých chemoterapeutických režimů.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014