Specifika terapie adenokarcinomu cervixu

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Prognostické faktory, diagnostika. Hrdlo děložní

Číslo abstraktu: 031

Autoři: MUDr. Kateřina Kostrbová; MUDr. Pavla Líbalová, PhD; A. Havránková; MUDr. Karel Tikovský; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Adenokarcinomy v současnosti tvoří 15-25% všech cervikálních zhoubných nádorů. Tato skupina má mnoho histologických podtypů, které se liší biologickými vlastnostmi a prognózou. Etiologie není přesně známa, některé rysy mají adenokarcinomy společné s dlaždicobuněčným karcinomem cervixu a některé s karcinomem endometria. Jejich diagnostika je obtížnější ve srovnání s dlaždicobuněčným karcinomem, což může vést k pozdnímu záchytu. Zatímco screeningový program vede celosvětově k postupnému poklesu incidence dlaždicobuněčných karcinomů hrdla, výskyt adenokarcinomů cervixu oproti tomu stoupá.

Obecně horší prognóza u této skupiny nádorů ve srovnání s dlaždicobuněčným karcinomem vede k úvaze o individualizaci léčby pacientek s touto diagnózou. Jejich relativně vzácný výskyt však neumožňuje sestavení dostatečně velkých souborů pro klinické studie a limituje tak vytvoření léčebných standardů. Analyzujeme současné údaje a vývoj názorů na terapii pacientek s adenokarcinomem hrdla.

Datum přednesení příspěvku: 9. 1. 2010