Spisovatel Jan Zábrana – z deníku onkologického pacienta.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: IX. Terminální péče

Číslo abstraktu: 075

Autoři: MUDr. Norbert Holub; Bc. Michaela Přikrylová

Významný český básník, prozaik a překladatel Jan Zábrana (1931 – 1984) onemocněl ve svých třiapadesáti letech karcinomem pankreatu, kterému brzy po stanovení diagnózy podlehl. Zábrana si od roku 1970 vedl soustavně deník a pokračoval v jeho psaní i za hospitalizace v Motole a na Karlově náměstí. První nemocniční zápis pochází ze 17. května 1984, poslední záznam si Zábrana učinil koncem července 1984, měsíc před smrtí. Tento deník byl autorem zamýšlen především jako literární dílo a dokumentární artefakt, nikoli jako nástroj léčebného dialogu s potenciálním psychologem nebo psychiatrem, jak je tomu zvykem v psychoterapii.
Zápisky z nemoci ukazují mimo jiné dobu, kdy se infaustní diagnózy nemocným většinou nesdělovaly [1], nicméně inteligentní pacient si z různých náznaků a indicií mohl vytvořit svůj vlastní obraz choroby. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007