Spokojenost pacientů se vzdělávacím programem „BALANCE“.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Organizace onkologické péče a komunikace s veřejností

Číslo abstraktu: 012

Autoři: D. Navrátilová; Hilda Vorlíčková

Vzdělávací program „BALANCE“ představuje ojedinělý komplexní program V České republice, který je určen pro pacienty a jejich rodiny.
Cílem programu je porozumět situaci, která nastává při stanovení onkologické diagnózy, redukovat projevy úzkosti a strachu, podpořit vlastní metody, jak vzdorovat a vyrovnat se s onemocněním a přizpůsobit se změněným podmínkám.
Model programu vychází ze zkušenosti švédských sester (Living with cancer) a byl přepracován tak, aby odpovídal potřebám našich pacientů, pod názvem „BALANCE“
Program byl zahájen v r. 1997 a koná se pravidelně 2x ročně (jaro, podzim)v týdenním bloku přednášek v pěkném relaxačním prostředí brněnské přehrady.
Pacienti se dozví vše o svém onemocnění od stanovení diagnózy přes léčbu, dietu, relaxační metody,sociální podporu státu, alternativní medicínu a nejnovější klinický výzkum.
Přednášející jsou z řad lékařů,sester, psychologů, nutričních terapeutů a sociální pracovnice, kteří zároveň odpovídají na otázky a nadále poskytují konzultační hodiny, když pt. projeví zájem.

Programu se již zúčastnilo dohromady 253 účastníků z toho 209 pacientů a 44 rodinných příslušníků. Naším cílem je zjistit jak jsou pacienti spokojeni a zda-li je program pro ně přínosem.
Spokojenost vždy šetříme po každém proběhlém kurzu formou anonymního dotazníku, se zaměřením na tyto okruhy otázek:
1) jak hodnotíte kurz „BALANCE“ ? Vynikající, velmi dobrý, dobrý, špatný
20% účastníků hodnotilo kurz vynikajícně, 78% velmi dobře, 2% dobře, 0% špatně
2) získali jste v průběhu kurzu nové informace? ANO NE V tomto bodě je 100% odpověď „ANO“
3) témata byla srozumitelná a časově dostatečná?
Ve 100% byla všechna témata srozumitelná, 60% dotazovaných hodnotilo, že na relaxační metody bylo málo času a doporučují rozšířit oproti 30% dotazovaných, kteří se vyjadřovaly, že na alternativní medicínu bylo zase zbytečně mnoho času
4) které informace chyběly?
20% respondentů chtělo zařadit problematiku sociálních možností a nároků a 10% fyzioterapii (relaxační cviky)
5) ostatní připomínky z oblasti organizačního zajištění, dotazu na přednášející?
Všichni dotazovaní (100%) byly spokojeni s organizací a s dotazy které vznesli na přednášející.

Ze šetření vyplývá, že program „BALANCE“ je pro pacienty velmi přínosný a zároveň žádaný a že je nutné v něm nadále pokračovat.
Vzhledem k tomu, že není kolikrát přístupný pro všechny pacienty z různých částí České republiky provádíme školení lektorů tohoto kurzu v onkologických centrech ČR.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006