Spolupráce mezi sestrou a poradnou pro zdravou výživu u pacienta hospitalizovaného na onkologickém oddělení

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 172

Autoři: Mgr. Tereza Malá; P. Svoboda

V únoru 2003 jsme začali na našem oddělení objektivně monitorovat stav výživy u hospitalizovaných pacientů. MUDr. Milana Šachlová, CSc. sestavila dotazník, který se zabývá hodnotami BMI pacienta, chutí k jídlu a množstvím snězené potravy v každé porci nemocného, problémy s nevolností, hubnutím.Jsou zde brány ohledy i na tzv. rizikové faktory, jako je chemoterapie, operace. Tento dotazník v počítačové formě vyplň uje sestra s každým přijímaným pacientem nebo s pacientem, u kterého došlo k zhoršení stavu nebo k novým rizikovým faktorům. Počítačový program pomocí bodového skóre vyhodnotí výši rizika vzniku malnutrice u každého nemocného. Podle výše scoore provádí sestra intervence vedoucí ke zlepšení stavu nemocného. Většina pacientů má bodové scoore 0 – 1 bod, kdy je nemocný bez rizika vzniku problémů v oblasti výživy. Pokud pacient dosáhne 2 – 4 bodů nutričního scoore, sestra zahájí monitoraci stravy a rozhoduje se mezi konziliem s dietní sestrou (ta se zabývá problémy s úpravou stravy, doplnění diety, doporučení výběrové diety.) nebo konziliem s nutričním terapeutem (absolventi magisterského studia lékařských fakult) v poradně pro zdravou výživy. Tento specialista provede hlubší anamnézu v oblasti stravovacích návyků a výživy, uskuteční některá klinická vyšetření (rozbor váhy, její úbytek v časové ose, měření kožní řasy, analýza habitu, antropometrické vyšetření, nutriční biochemický skríning) a doporučí dietetická opatření (jako např.bílkovinné přídavky, vypočítá potřebné zvýšení kalorií na den) a vysloví nutriční prognózu vzhledem k zamýšlené léčbě a stavu pacienta. Sestra na oddělení po domluvě s ošetřujícím lékařem splní navržená opatření. Pomocí přehodnocení pacientova stavu po týdnu příp. při dalším příjmu má sestra možnost se přesvědčit o vývoji problému daného pacienta v oblasti výživy.
Při bodovém ohodnocení nutričního scoore nad 4 body se rozhoduje ošetřující lékař, zda povolá ke konziliu lékaře – nutricionistu.
Do kompetence sestry tedy patří rozhodovat o možných intervencích u nemocných se středním rizikem vzniku malnutrice, tj. u bodového ohodnocení 2 – 4 bodů nutričního scoore. Cíleným sledováním rizikových pacientů v rozmezí nutričního scoore 2 – 4 bodů, u kterých se na řešení nutričních problémů podílel specialista z poradny pro zdravou výživu vyplývá, že pokud věnujeme oblasti výživy zvýšenou pozornost, zhruba u 50% sledovaných nemocných se riziko vzniku malnutrice sníží. Z tohoto důvodu se domníváme, že spolupráce mezi sestrami na oddělení a specialisty v oblasti zdravé výživy přináší nemalý užitek našim pacientům.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004