SPOLUPRÁCE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE A ONKOLOGA PŘI ZAJIŠTĚNÍ PALIATIVNÍ PÉČE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 332

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Onkologický pacient s vyčerpanými možnostmi protinádorové léčby (pacient na „symptomatické paliativní péči“ má obvykle prognózu délky přežití v řádu několika týdnů až měsíců. O délce a kvalitě „závěru života“ významně rozhodují zdravotníci, kteří se v této fázi podílejí na péči. V reálné praxi se setkáváme s několika modely zajištění paliativní péče v domácím prostředí, které se liší formou spolupráce a rozdělením zodpovědností mezi praktického lékaře, onkologa a specialistu na paliativní medicínu. Ve všech modelech hraje významnou roli domácí ošetřovatelská péče. Autor bude prezentovat možnosti a limity jednotlivých forem organizace paliativní onkologické péče včetně praktických aspektů úhrady péče ze strany zdravotních pojišťoven.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014