Srovnání dvou různých metod separace plazmatických buněk z kostní dřeně pacientů s mnohočetným myelomem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P15/1250

Autoři: RNDr. Ivana Burešová; Renata Suská; Drahomíra Kyjovská; Marcela Rycová; RNDr. Jana Moravcová, CSc.; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008