Srovnání efektivity a toxicity I. a II. linie léčby metastatického karcinomu prsu orální chemoterapií vinorelbin + kapecitabin.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XV. Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 137

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Lucie Šefrhansová; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; MUDr. Jiří Salvét; MUDr. Marcela Šedivá; prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.; MUDr. Renata Koževnikovová

Východiska
Není známa optimální léčba metastatického karcinomu prsu (MBC) po vyčerpání účinku antracyklinů.
Není znám optimální počet linií léčby MBC, indikace vyšších linií je sporná pro možný nárůst toxicity a snížení účinnosti Přímé hodnocení jednotlivých linií identické chemoterapie je v písemnictví řídké. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007