Srovnání léčebných výsledků chirurgie a záchovného protokolu u pacientů s karcinomy hrtanu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XVI. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 146

Autoři: MUDr. Zuzana Horáková; MUDr. Eva Tóthová; MUDr. Richard Salzman; MUDr. Hana Binková, Ph.D.

Úvod
Totální laryngektomie (s blokovou krční direkcí) a případně s adjuvantní radioterapií byla po dlouhou dobu považována za léčebný standard pro lokálně pokročilé nádory hrtanu. Tato terapie s sebou přináší značnou morbiditu a významně ovlivňuje kvalitu života pacientů po léčbě. Přelom v pohledu na terapeutické možnosti přinesla prospektivní randomizovaná studie (Veterans Affairs Cooperative Study) publikovaná Wolfem začátkem 90-tých let, ve které srovnával možnosti chirurgie s výsledky neoadjuvantní chemoterapie a adjuvantní radioterapie u lokálně pokročilých tumorů hrtanu. Dvě třetiny pacientů v záchovné radioterapeutické větvi se vyhnulo nutnosti laryngektomie bez zhoršení výsledků přežití. Následovalo množství studií využívajících různé léčebné režimy u záchovných protokolů. Dosud není léčebné schéma zcela standardizováno, zejména se liší názory na význam neoadjuvantní chemoterapie; v posledních letech je preferováno podání konkomitantní chemoradioterapie bez předchozí neoadjuvance...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008