Srovnávání účinnosti odvápňovacích roztoků 2. část

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Konference histologických laborantů

Číslo abstraktu: 46

Autoři: vedoucí laborantka Eva Srovnalová; as. MUDr. Zuzana Prouzová

Obecná pravidla odvápnění, seznámení s dekalcifikačními roztoky použitými v našem šetření, srovnání a výsledky dekalcifikace na 4 případech, vyhodnocení a přínos dekalcifikačních roztoků.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014