STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 18F-FDG ON PET/CT IN NEWLY DIAGNOSED PATIENTS WITH NON-HODGKIN’S LYMPHOMA CORRELATES WITH PROLIFERATIVE INDEX OF LYMPHOMA CELLS

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 16. Non-Hodgkin lymphoma - Clinical

Číslo abstraktu: 0897

Autoři: doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.; MUDr. Eva Buriánková; MUDr. Zuzana Šedová; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.; MUDr. Zuzana Kubová; MUDr. Miroslava Palová; MUDr. Ladislava Kučerová; MUDr. Patrik Flodr; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0897

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2010