Stanovení cílových objemů pro ozařování axilární oblast u karcinomu prsu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XV. Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 134

Autoři: MUDr. Miluše Dolečková, Ph.D.; K. Haloun; MUDr. Marek Chromý; MUDr. Jana Kutová; P. Kučera; Ing. Alena Chourová (Studynková); Mgr. Petr Malecha

Úvod
Lokální a regionální kontrola u časných karcinomů po prs šetřící léčbě (parciální mastektomie, axilární uzlinová disekce, ozáření prsu) je významná a může zlepšit přežití. Přítomnost nebo nepřítomnost, stejně tak jako počet metastatických axilárních uzlin, zůstává základním údajem pro další léčbu a predikci léčebných výsledků. Disekce axilárních uzlin na druhé straně zvyšuje riziko vedlejších komplikací (lymfedém, neuropatie, zhoršená pohyblivost končetiny, bolest aj.) Biopsie sentinelové uzliny v axile u pacientek s klinicky negativními regionálními uzlinami přinesla snížení morbidity, protože nenásledovala kompletní disekce axilárních uzlin I. a II. etáže. Disekce axilárních uzlin se standardně provádí u pacientek s klinicky pozitivními uzlinami. Tento výkon zajišťuje jednak informaci o prognóze a také benefit s ohledem na lokální kontrolu a pravděpodobně i přežití (Fischer B. t al. 1983, 1985, Orr RK. et al.1999). Nárůst komplikací je pozorován u kombinace kompletní axilární disekce a ozáření axily. Iatrogenní poškození, např. otok horní končetiny se vytvoří až ve 37%, zatímco u kombinace biopsie a ozáření je toto riziko pou-
ze v 7% (Larson D.1986, Dewar JA.1988)….

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007