Stanovení hladiny LPA u pacientek s ovariálním karcinomem

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 151

Autoři: MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.; Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.; doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.; L. Hanousek

Lysofosfatidová kyselina (LPA, 1-acyl-2-lyso-sn-glycero-3-fosfát) je nejjednodušší formou fosfolipidu. Její koncentrace v plazmě je fyziologicky velmi nízká a má vícečetný efekt na ovariální nádorové buňky. Korelace mezi hladinou LPA v plazmě a začátkem, progresí a prognózou onemocnění se ukazuje neobvykle vysoká. Cílem tohoto projektu je zefektivnění diagnostiky ovariálního karcinomu a umožnění záchytu časných stadií tohoto novotvaru. V roce 2003 jsme ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové zavedli metodiku stanovení hladiny LPA. Venózní krev byla k začátku roku 2005 odebrána u 123 pacientek (42 pacientek s ovariálním karcinomem (OC), 81 pacientek bez ovariálního karcinomu (Z). Pacientky s OC měly signifikantně vyšší hladiny LPA v plazmě ve srovnání se zdravou kontrolní skupinou v tomto projektu. Stanovení hladiny LPA pomocí vysokoúčinné kapilární elektroforézy s nepřímou UV detekcí umožňuje zhodnocení jednotlivých subtypů lysofosfatidové kyseliny. LPA (M) 1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycerofosfatidová kyselina (OC med 4,95 μmol/l, min 0,10., max 10,68 μmol/l., Z med 0,08 μmol/l., min 0,03., max 7,03 μmol/l., p<0,005), LPA (P) 1- palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycerofosfatidová kyselina (OC med 4,42 μmol/l, min 0,40., max 19,03 μmol/l., Z med 0,84 μmol/l, min 0,43., max 16,87 μmol/l., p=0,005), LPA (S) 1- stearoyl-2-hydroxy-sn-glycerofosfatidová kyselina (OC med 5,92 μmol/l , min 0,55., max 8,56 μmol/l., Z med 0,62 μmol/l, min 0,35., max 6,13 μmol/l, p=0,025) a LPA (O) 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycerofosfatidová kyselina (OC med 4,52 μmol/l, min 0,41., max 11,00 μmol/l., Z med 0,08 μmol/l, min 0., max 7,63 μmol/l., p<0,005). Z dosavadních výsledků tohoto projektu se LPA ukazuje jako perspektivní nádorový marker u pacientek s ovariálním karcinomem.

Práce je podporována grantem IGA MZCR 7666-3

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005