Stav vyšetřování HER2 u nemocných s karcinomem prsu

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: V. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 049

Autoři: MUDr. František Nový; MUDr. Lenka Vášová

Stav HER2 receptoru je u nemocných s karcinomem prsu významným prognostickým faktorem, pozitivita HER2 podmiňuje indikaci léčby léky, které tento receptor blokují. Blokáda HER2 vede k významnému prodloužení přežití nemocných s HER2-pozitivním onemocněním, a to jak při adjuvantním podání, tak v případě pokročilého onemocnění. Tato léčba je proto standardem a měla by být podána všem nemocným s HER2-pozitivním karcinom prsu. Jedná se však o léčbu nákladnou, k zajištění finančních prostředků na tuto léčbu každoročně předkládá Česká onkologická společnost ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy university v Brně plátcům péče odhady počtu nemocných, které budou tuto léčbu potřebovat. Znalost četnosti HER2-pozitivity je nezbytnou podmínkou pro vypracování takových odhadů.

V literatuře je udáváno, že HER2 je nadměrně exprimován u 20 až 30% karcinomů prsu. Naší snahou je zjistit četnost HER2-pozitivity v České republice u žen s časným i metastatickým karcinomem prsu. První průzkum jsme provedli v roce 2006, kdy jsme požádali o spolupráci patology. V té době, tedy před zavedením Herceptinu do adjuvantní léčby, byl stav HER2 vyšetřen u více než 90% nemocných s nově diagnostikovaným karcinomem prsu a HER2-pozitivita dosáhla necelých 15%, tedy méně, než je udáváno v literatuře. K ověření této četnosti byl proveden nový průzkum, tentokrát mezi onkology, které jsme požádali o vyplnění jednoduchého dotazníku u každé nemocné s nově diagnostikovaným karcinomem prsu či prvním relapsem tohoto onemocnění. Získaná data budou prezentována na BOD.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009