Stavba,možnosti a perspektiva PACS na MOÚ v Brně.

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: PACS

Číslo abstraktu: 223

Autoři: V. Kovář

Sdělením se autor zabývá rozhodnutím MOÚ vybudovat ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity PASC odpovídající konkrétním požadavkům radiologické a klinické praxe v MOÚ. Ve sdělení jsou rozebrány možnosti digitalizace a dicomizace modalit nedisponujících touto službou, ukládání dat s využitím serverů ÚVT MU a jejich přenosem pomocí metropolitní sítě.
Zvláštní pozornost byla věnována stavbě a programovému vybavení diagnostických a prohlížecích stanic a na konkrétních příkladech byly ukázány přístupy a požadavky na hardverové a programové vybavení těchto stanic.
Bylo prezentováno, že v MOÚ se podařilo vybudovat vysoce kvalitní PACS splňující konkrétní požadavky radiodiagnostické a klinické praxe a že v MOÚ se již pracuje bezfilmovým provozem za současného využívání více než 50 PACS stanic.
Další rozšiřování vidí MOÚ ve zkvalitňování a rozšiřovaní uživatelských stanic, ve výběru speciálního programového vybavení a ve vybudování bezdrátových možností práce v systému především v bytech lékařů a jiných lokalitách mimo MOÚ.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005