STEM CELL MARKER NESTIN IS EXPRESSED IN PLASMA CELLS OF PATIENTS WITH MONOCLONAL GAMMOPATHIES

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 1428

Autoři: Mgr. Hana Šváchová; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; RNDr. Ivana Burešová; Mgr. Karthick Raja Muthu Raja; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 1428

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2010