Stručný průvodce sestry akutními nežádoucími účinky radioterapie.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: 19. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 175

Autoři: Dis. Veronika Hůlková; Dis. Iva Šidlová; Jana Badurová

Nežádoucí účinky radioterapie se dělí na

–   pozdní, které zpravidla nastupují od 91. dne od zahájení ozařování

–   akutní, které nastupují mezi 1. a 90. dnem od zahájení ozařování

  

Při hodnocení akutních nežádoucích účinků radioterapie užíváme pětistupňovou klasifikaci RTOG (0-4).

  

Projevy na:

•    kůži – od erytému po krvácející vředy a nekrózu

•    sliznici – od lehkého nástřiku po vředy, nekrózu, kruté bolesti

•    očích – od zvýšeného slzení po ztrátu zraku

•    uších – od lehkého zánětu zevního zvukovodu po hluchota

•    slinných žlázách – od lehce zahuštěných slin po akutní nekrózu žlázy

•    hltanu a jícnu – od lehké dysfagie po kompletní obstrukci jícnu a fistulu

•    hrtanu – od lehkého chrapotu po stridor a hemoptýzu

•    horním GITu – od mírné nausey po ileus a perforaci střeva

•    dolním GITu – od změny kvality činnosti střev po akutní obstrukci či krvácení vyžadující transfúzy

•    plicích – od mírného kašle po nutnost trvalé podpory ventilace

•    močopohlavním systému – od nárůstu frekvence močení po akutní obstrukci močového měchýře

•    srdci – od symptomatických změn na EKG po městnavé srdeční selhání

•    CNS – od drobného neurologického nálezu po kóma

•    krvi – pokles hladin leukocytů, zvláště neutrofilů, dále trombocytů, hemoglobinu a hematokritu

  

Konkomitantní podání chemoterapie může potencovat nežádoucí projevy radioterapie.

  

Těžké komplikace (G ≥ 3) dosahují 1 %, ale většina projevů vedlejších účinků je jen lehkého stupně.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012