STUDIE VLIVU SKUPINOVÉ EDUKACE NA PRŮBĚH LÉČBY ZÁŘENÍM

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 181

Autoři: Ludmila Bobková

Byly naplánovány a následně provedeny celkem čtyři skupinové edukační schůzky, které byly spojeny s prohlídkou ozařoven s lineárním urychlovačem a odborným výkladem s možností kladení dotazů k plánované léčbě zářením. Edukace probíhala v prostoru ozařovny lineárního urychlovače Precise, kde byl vysvětlen postup při nastavování a ozařování za pomoci fixačních pomůcek. Přítomní pacienti se dozvěděli o možnosti výskytu vedlejších účinků a o tom, jak je řešit. Dále byli edukováni, jak postupovat při ošetřování ozařované pokožky, o životosprávě v průběhu léčby zářením. Nejzajímavější pro všechny byla praktická ukázka funkcí ozařovače. Po výkladu měli pacienti prostor pro své dotazy. Trvání jedné schůzky bylo naplánováno na dobu 60 minut. Na závěr pacienti obdrželi i písemné poučení o léčbě zářením specifické dle jejich konkrétní diagnózy. Edukaci vedli všeobecná sestra, radiologický asistent a nepravidelně přicházel s pacienty diskutovat i lékař. Porovnáním získaných dat jsme došli k závěru, že skupinová edukace má vliv na snížení psychických komplikací v průběhu radioterapie. Účast blízkých na skupinové edukaci neovlivňuje průběh léčby. Většina pacientů se domnívá, že by tento druh edukace měl být zaveden do běžné praxe našeho oddělení. Skupinová edukace nemá nahradit edukaci individuální, která je v případě léčby zářením nenahraditelná.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014