Subkutánní herceptin

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Systémová léčba u karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 025

Autoři: Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Význam aplikace herceptinu (trastuzumabu) u HER pozitvních pacientek v adjuvantní léčbě karcinomu prsu je nesporným posunem v léčebných výsledcích u této četné a významné diagnózy. Aplikace herceptinu intravenózně není spojena s významnými obtížemi a komplikacemi pro pacientku, ale samozřejmě vyžaduje zajištění žilního přístupu nejlépe prostřednictvím portu.
Subkutánní aplikace je pro nemocné podstatně lepší variantou, která zajišťuje stejnou účinnost, zamezuje zcela vzniku komplikací, které souvisí s žilním přístupem a je samozřejmě i ekonomicky méně náročná.

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014