SVĚTLOBUNĚČNÝ SARKOM APONEURÓZY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Sarcom

Téma: XI. Sarkomy

Číslo abstraktu: 117

Autoři: MUDr. Petr Prošvic; MUDr. Abdulbaset Hafuda; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Východiska:

Světlobuněčný sarkom aponeuróz patří mezi vzácnější typy nádorů. Jejich manifestace může být velmi různorodá. Základem úspěšné kurativní léčby je léčba chirurgická.

Popis případu:

57letý muž odeslán na naše pracoviště v lednu 2011 pro tuhou, volně pohyblivou rezis­tenci v pravé genitofemorální rýze o velikosti tři cetimetry, kterou pozoroval asi čtyři měsíce a výrazné zvětšení pozoroval poslední dva týdny. Vy­šetření ultrasonografií prokázalo hypovaskularizovaný nehomogenní útvar velikosti 28 x 18 mm. Na našem pracovišti provedena radikální excize. Histologicky byl prokázán světlobuněčný sarkom šlach a aponeuróz. Následně byla provedena adjuvantní radioterapie. Pacient dosud žije bez známek relapsu onemocnění.

Závěr:

Sarkomy jsou vzácné nádory, které se však mohou manifestovat velmi pestrou škálou příznaků typických pro benigní onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013