SYNCHRONNÍ DUPLICITNÍ NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ – ADENOKARCINOM SIGMOIDEA A DISEMINOVANÝ NET

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 180

Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Igor Černý; MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.

Popis případu:

Muž, 59 let, došetřován pro váhový úbytek, enterorrhagie, tenesmy. Dle endoskopických vyšetření tumorózní infiltrace ve 8 cm od anu, krvácející,    zaujímající 2/ 3 obvodu střeva. Histologie adenokarcinom intestinálního typu Gr 2. Doplněno CT břicha + pánve, v játrech ložisko v segmentu S VIII charakteru metastázy. Ložisko hypervaskularizované, CT obraz není typický pro metastázy adenoca. CT hrudníku – tumorózní ložisko v dolním plicním poli vlevo, drobné ložisko v pravé plíci, patologické uzliny v mediastinu. Dle CT není obraz typický pro metastázy intestinálního adenokarcinomu. Bronchoskopie – tumorózní granulace v oblasti odstupu B 10 vlevo, histologie – neuroendokrinní neoplazie. Scintigrafie skeletu – patologická kumulace farmaka v žebrech a Th páteři. Nádorové markery CEA, CA 19-9, PSA v normě. Vzhledem k nejednoznačnému nálezu na játrech a symptomatologii pacienta byla provedena operační revize – resekce tumoru sigmoidea a revize jater, kde byla peroperačně vícečetná ložiska, byla provedena metastazektomie k histologické verifikaci. Histologie tumoru sigmoidea – intestinální adenokarcinom gr 2, pT3 pN1a (1/ 23) M0. Histologie z jater – metastáza dobře diferencovaného neuroendokrinního karcinomu. Imunofenotyp nádorových buněk: synaptofyzin+, chromogranin+, CD 56+, Ki 67 do 5 %, TTF1-. V pooperačním průběhu doplněn octreoscan: vícečetná ložiska patologicky zvýšené aktivity v játrech (cca 7 ložisek) v plicích v TH 2–9, pravá lopatka, proc spinosus L 1,L5-S1, levý SI kloub kosti kyčelní, pravá kost sedací. Hladina chromograninu 275. Komplikovaný pooperační průběh – průjmy, váhový úbytek. Zahájena terapie deriváty somatostatinu. Klinicky rychlý ústup obtíží. Pokles hladiny chromograninu. Dlouhodobá stabilizace onemocnění.

Závěr:

Pečlivá diagnostika a histologická verifikace metastatických ložisek vedla ke zjištění duplicitního nádorového onemocnění a zahájení správné léčby s velmi dobrým efektem.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014