SYSTÉMOVÁ LÉČBA MELANOMU, SOUČASNÁ I BUDOUCÍ

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Nádory kůže

Číslo abstraktu: 37

Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015