T(14;18) IN FOLLICULAR LYMPHOMA: A REAL- TIME (PCR) FOR A REAL LIFE….?

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 16. Non-Hodgkin lymphoma - Clinical

Číslo abstraktu: 0276

Autoři: Doc.MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.; Mgr. Andrea Marečková; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; MUDr. Jozef Michalka; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0276

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2010