Targeted Therapy in MCRC - Current Strategy

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 316

Autoři: Pia Österlund

Současnou strategii v léčbě metastazujícího karcinomu kolorekta představila ve své vyzvané přednášce Pia Österlund z helsinské university.  

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013