Techniky radioterapie nádorů hlavy a krku

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Radioterapie

Téma: Radioterapie + Chemoterapie + Jejich kombinace + Cílená léčba

Číslo abstraktu: 12

Autoři: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; Lukáš Zahradník, DiS.

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012