Technologie LightCycler SeptiFast při detekci původců sepse u pacientů se solidními nádory.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: 19. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 172

Autoři: Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; Mgr. Martina Vyskočilová, Ph.D.; MUDr. Dagmar Minaříková; MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.; MUDr. Renata Tejkalová; Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

   V posledních letech se objevují v klinické praxi nové nástroje detekce patogenů. Jednou z možností stanovení jsou metody založené na amplifikaci DNA patogenů. LightCycler SeptiFast (Roche Molecular Diagnostics) je certifikovaná multiplexová technologie umožňující záchyt 25 nejčastějších původců sepse spadajících mezi G+, G– bakterie či houby.

   Retrospektivně jsme hodnotili 54 výsledků vyšetření pacientů z hlediska přítomnosti patogenů v krevním oběhu metodou SeptiFast. Jednalo se o pacienty se solidním nádorem hospitalizované na jednotce intenzivní péče MOÚ mezi červnem 2009 a srpnem 2011 pro podezření na septický stav. Výsledky molekulární detekce byly porovnány s výsledky stanovení patogenů klasickou metodou, tj. hemokultivací s následnou identifikací mikrobů biochemickými postupy. Celkový počet hodnocených hemokultivací byl 85 a záchyt patogena molekulární a/nebo kultivační metodou byl hodnocen jako pozitivní. Současná negativita byla zachycena v 39 % případů. U pozitivních případů bylo zachyceno celkem 48 patogenů ve 29 případech molekulárního a/nebo 43 vzorcích pro kultivační stanovení. Oběma metodami bylo zachyceno celkově 18 mikrobů, pouze molekulárně 18 patogenů a pouze kultivačně 12 patogenů.

   Pro evaluaci „správné“ pozitivity záchytu byly všechny výsledky hodnoceny z klinického hlediska dvěma nezávislými posuzovateli-lékaři se zkušenostmi v péči o pacienty v kritickém stavu. Takto byly hodnoceny i diskrepantní nálezy, tedy ty, které nebyly shodně negativní či shodně pozitivní. Kultivačně byly častěji detekovány koaguláza-negativní stafylokoky, kde ze 7 případů bylo 6 hodnoceno jako nepravděpodobná infekce, kontaminace. Naopak molekulární stanovení bylo citlivější při detekci Escherichia coli, kde 4 z 5 případů bylo hodnoceno jako možná až velmi pravděpodobná detekce. Všechny výsledky jsou uvedeny v Dubska et al. 2012.

   Podstatnou výhodou molekulární detekce patogenů je krátký čas laboratorní odezvy výsledku oproti kultivačním metodám. Organizace práce v naší laboratoři umožňuje molekulární analýzu každý pracovní den, pokud jsou vzorky dodány v první polovině dne. V těchto podmínkách byl výsledek vyšetření pomocí SeptiFast u vzorků dodaných do laboratoře mezi 7 a 14 hodinou v pracovní dny dostupný následovně: do 10 hodin ve 100 %, do 8 hod – 97 %, do 6 hod – 59 % výsledků. Průměrný čas odezvy při manuální izolaci DNA, 6 hod 11 min, byl při izolaci DNA pomocí automatu zkrácen na 5 hod 17 min.

   Závěrem, detekce patogenů metodou SeptiFast je stran záchytu klinicky relevantní minimálně tak jako kultivační metody. Přidanou hodnotou je jistě velmi krátká doba získání výsledku a pravděpodobně také vyšší správná pozitivita molekulárního stanovení.

Literatura:

  1. Dubska L, Vyskocilová M, Minariková D, Jelinek P, Tejkalova R, Valik D. 2012, LightCycler SeptiFast technology in patients with solid malignancies: clinical utility for rapid etiologic diagnosis of sepsis. Crit Care. 17;16(1):404407.

Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky  (OP VaVpI – RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101).

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012