Tělesný diskomfort umírajících a možnosti jeho mírnění.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: IX. Terminální péče

Číslo abstraktu: 065

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Slovo komfort se postupně zabydlelo v českém jazyce. Znamená „ pohodlí, bezpečí a zajištěnost“, „příjemné a libé vjemy“, někdy také „luxus“, „ nadstandard“, „dostatek všeho“, po čem zatoužíme. Co máme na mysli, když hovoříme o komfortu při umírání? Může být umírání „komfortní“? Opakovaně jsme se přesvědčili, že nezdravotníkům, blízkým příbuzným umírajících pacientů, zní slovo „ komfort“ v souvislosti s umíráním nesrozumitelně. Proto je třeba ho užívat opatrně. Nelze automaticky předpokládat, že máme stejnou představu o obsahu slova „komfort“ jako pacient a jeho blízcí. Ze zahraničních průzkumů vyplývá, že umírající považují za důležité následující oblasti: ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007