Terapeutické monitorování karboplatiny u dětských pacientů se solidními tumory.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXVIII. Nádorová onemocnění dětského věku

Číslo abstraktu: 242

Autoři: Ing. Jiří Kukačka; MUDr. Hundie Tesfaye, Ph.D.; MUDr. Josef Mališ; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; Mgr. Ivo Fabrik; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Úvod

Platinová analoga, cisplatina, karboplatina a oxaliplatina jsou chemicky reaktivní látky s protinádorovým působením, které mají cytotoxický efekt zakládající se na platinaci DNA a formaci cross-linků mezi řetězci DNA. Platinové komplexy se využívají v léčbě některých maligních solidních tumorů. Cisplatina je indikovaná u tumorů varlat, ovarií a močového měchýře, také u tumorů ORL oblasti v kombinaci s vinblastinem, bleomycinem a doxorubicinem, patří mezi nejpoužívanější platinová cytostatika a je zároveň nejtoxičtější (je nefrotoxická a ototoxická). Patří také k nejsilnějším emetogenům. Karboplatina (cis-diamm-mino-(1,1,-cyklobutandikaroboxylato)platina) je analog druhé generace platinových chemoterapeutik, je méně nefrotoxická, ale stále vykazuje poměrně vysokou hematotoxicitu, která může být limitující v indikaci terapie. Farmakokinetické studie prokázaly, že jak těžká trombocytopenie tak neutropenie má úzký vztah k tzv. ploše pod křivkou koncentrace versus čas (AUC) volného léku. V ČR není známo žádné pracoviště (farmakologické, biochemické nebo jiné), které by se monitorováním karboplatiny (nebo jiného platinového analoga) zabývalo…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008