TERAPIE LYMFATICKÝCH OTOKŮ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Paliativní a podpůrná léčba

Číslo abstraktu: 246

Autoři: MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.

Východiska:

Lymfedém je chronické a velmi často celoživotní onemocnění, které není v současné době kauzálně léčitelné. Existují však léčebné postupy, které mohou vést k ústupu fibrotizace podkoží, redukci otoku a zlepšení tvaru postižených částí těla.

Cíl:

Základem terapie lymfatických otoků je komplexní fyzikální terapie. Jejím principem je zlepšit drenáž intersticiální tekutiny a makromolekul z oteklých částí těla směrem k fyziologicky fungujícím partiím míz­ního systému. Součástí komplexní fyzikální terapie jsou tři základní postupy - manuální mízní drenáž, která může v některých případech být částečně nahra­zena přístrojovou lymfodrenáží, komprese bandáží nebo kompresivním návlekem a cvičení. V některých případech je indikována i léčba farmakologická. Ne­dílnou součástí terapie lymfatických otoků je pravidelná péče o kůži, prevence a terapie infekcí (interdigitální mykózy a erysipelu) a zvláště edukace pacienta a jeho aktivní přístup k terapii. V případě selhání komplexní fyzikální terapie u některých typů otoků je indikováno chirurgické řešení. Mikrochirurgické zá­kroky se používají jen v omezené míře u některých definovaných forem lymfedému.

Závěr:

Včasná diagnostika a včasné zahájení komplexní adekvátní tera­pie představují hlavní zásady terapie lymfedému. Léčby by měla vždy probíhat pod dohledem lymfologa.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013