Test sensitivity leukemických buněk na inhibitory kináz in vitro a jeho význam při rozhodování o léčbě imatinibem a dasatinibem u nemocných s CML

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: CML

Číslo abstraktu: 1279

Autoři: Mgr. Renata Mojzíková (Solná), Ph.D.; Mgr. Jitka Veselovská, Ph.D.; Mgr. Šárka Rožmanová ; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008