The effect of oral vinorelbine and capecitabine in patients with metastatic breast cancer.

Konference: 2006 42nd ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Metastatic Breast Cancer

Číslo abstraktu: 10605

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; L. Elgrová; RNDr. Martin Pešta, Ph.D.; MUDr. Marie Votavová; MUDr. Ivana Pavlíková; MUDr. Michael Frank; MUDr. Ivana Bustová; MUDr. Hana Šiffnerová; MUDr. Marcela Šedivá

Ústní prezentace a abstrakt ve sborníku

Abstrakt byl publikován v Supplementu časopisu
Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 24, No. 18S (June 20 Supplement), 2006.

Datum přednesení příspěvku: 6. 2. 2006