RNDr. Martin Pešta, Ph.D.

LF UK v Plzni, Centrální radioizotopová laboratoř a Ústav biologie (alej Svobody 1655/76, 326 00 Plzeň Lochotín)

E-mail: Martin.Pesta@lfp.cuni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta