THE IMPACT OF SELECTED CELL SURVIVAL REGULATORS (OF AKT-2, BCL-2, CD29, PKC-DELTA AND SURVIVIN) ON PREDICTION OF CLINICAL OUTCOME IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA (DLBCL)

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 32. Non-Hodgkin lymphoma - clinical

Číslo abstraktu: 0702

Autoři: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; MUDr. Ingrid Vášová; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 9. 6. 2007