THE INTERNATIONAL ON-LINE REGISTRY OF RARE, CUTANEOUS AND CNS LYMPHOMAS OF CHILDHOOD

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1187

Autoři: MUDr. Zdenka Křenová; Doc. MUDr. Josef Feit, CSc.; MUDr. Mojmír Moulis; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011