The Mystery of FDG-PET Avidity In Follicular Lymphoma. Does Microenvironment Play the Key Role?

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Non-Hodgkin Lymphoma

Číslo abstraktu: 4138

Autoři: MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; Mgr. Jana Šupíková; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; Leos Kren; MUDr. Karol Bolčák; MUDr. David Šálek, Ph.D.; MUDr. Jozef Michalka; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010