THE PREPARATION OF MYELOMA-SPECIFIC CYTOTOXIC T CELLS BASED ON INTERFERON GAMMA PRODUCTION

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 46. Cellular immunotherapy / Vaccination

Číslo abstraktu: 1254

Autoři: Mgr. Darina Očadlíková; MUDr. Lenka Zahradová; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Jaroslav Michalek

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006