Therapy of palmar-plantar erythrodysesthesia after continual fluoropyrimidin administration with 10% uridin ointment

Konference: 2009 45th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Supportive Care

Číslo abstraktu: e20690

Autoři: PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.; MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Plný text abstraktu
(odkaz vede na stránky ASCO)

Abstrakt byl publikován rovněž v Supplementu časopisu
Journal of Clinical Oncology, 2009 ASCO Annual Meeting Proceedings Vol 27, No. 15S (May), 2009.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2009