TRANSANÁLNÍ A LAPAROSKOPICKÁ TOTÁLNÍ MESOREKTÁLNÍ EXCIZE – NOVÁ TECHNIKA RADIKÁLNÍ LÉČBY TUMORŮ REKTA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 134

Autoři: doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Tomáš Grolich; MUDr. Beáta Hemmelová

Východiska:

Totální mesorektální excize (TME) je standardním výkonem pro tumory střední třetiny rekta a její rutinní zavedení vedlo ke zlepšení délky přežívání. Hodnocení resekátů je nyní zaměřeno i na tzv. radiální resekční linii, tedy vyloučení přítomnosti trhlin mesorekta. Kvalita TME je jedním z faktorů ovlivňujících výskyt lokálních recidiv a délku přežívání. Snaha o zlepšení kvality TME vedla k zavedení nové chirurgické techniky transanálním přístupem (TAMIS).

Metodika:

Na Chirurgické klinice FN Brno-Bohunice jsme zavedli techniku TAMIS u tumorů střední části rekta koncem roku 2013. Prozatím bylo operováno 10 pacientů. Přístup je kombinovaný, transanální a laparoskopický. Koloanální anastomóza je vždy zajištěna protektivní ileostomií. Všichni pacienti měli tumor rekta v 5–8 cm, byli vyšetřeni standardním protokolem (CT, magnetická rezonance, transrektální ultrasonografie) a byli prezentováni na mezioborové indikační komisi ke zvážení neoadjuvantní léčby.

Výsledky:

U 10 operovaných pacientů jsme nezaznamenali dehiscenci anastomózy ani presakrální absces. Jednou se vyskytlo drobné krvácení z anální oblasti, které na lokální léčbě ustalo. Pooperační průběh byl velmi dobře tolerován. Kvalita totální mesorektální excize hodnocená patologem byla v 9 případech stupně 1 (tedy bez porušení mesorekta), v jednom případě stupeň 2. Všichni pacienti měli negativní distální resekční linii.

Závěr:

Technika TAMIS zajišťuje velmi kvalitní provedení TME. Indikace ještě nejsou zcela jasně definovány. Je možná u tumorů, které neinfiltrují levátory nebo svěrače. Podle našich zkušeností z prvních případů je přínos metody zejména ve vysoké kvalitě provedení TME. Dále je možné bezpečně provést radikální resekci i u nepříznivé lokalizace tumoru pro břišní přístup (tumory kolem 5–6 cm u mužů s úzkou pánví). Transanální přístup zajišťuje absolutní přehled o vzdálenosti distální resekční linie od tumoru. Extrakce resekátu je při menším rozměru mesorekta a mesokolon možná i transrektálně, což snižuje invazivitu výkonu, a je tak pacienty velmi dobře tolerován.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014